Kalkulaator

Arvuta vajaminevate tapeedirullide arv

m
m
cm
m
cm


Tulemus

2.1226, üles ümardatult 3 rulli