Tapeetimiskool – Õppige õigesti tapeetima

Paljud arvavad, et tapeetimine on keeruline, ehkki tegelikult on see hoopis lihtne ja väga tore töö. Ja kui meeldiv ja uhke tunne on pärast oma kauneid seinu silmitseda! Oleme koostanud lihtsa kaheksast sammust koosneva juhendi, milles selgitatakse, kuidas meie EasyUp tapeete seina panna.

1. samm – pange paika esimene paan

Nagu iga töö puhul, on ettevalmistused olulised. Vajaduse korral tasandage ja lihvige seinad, et vead ei hakkaks edaspidi silma riivama.

Alustage ruumi kõige nähtavamast nurgast. Sealt tapeetige ühes suunas ja seejärel teises suunas. Selliselt talitades paistavad võimalikud väikesed vead mustri sobitamisel vähem silma. Väga tähtis on esimene paan sirgelt paika saada. Selleks kasutage alati vesiloodi ja tõmmake püstloodis täiesti sirge joon nurgast umbes 53 cm kaugusele, mis on meie tapeetide standardlaius.

„Veenduge, et see joon on nähtav, ja kasutage seda juhtjoonena esimese paani paikapanemisel.“

2. samm – kandke liim põranda- ja laeliistude kõrvale

Kui kasutate meie EasyUp tapeeti, kandke liim otse seinale ja seejärel pange paan paika.


Kõigepealt kandke liim pintsli abil piki lage ja põrandat või piki liiste. Sellest pole midagi, kui liimi satub liistule, sest pärast tapeedipaani paigaldamist saab selle niiske lapiga hõlpsalt ära pühkida.

3. samm – kandke liim rulli abil seinale

Kandke liim seinale, kasutades rulli. Katke sein ühtlase liimikihiga. Ärge unustage ääri ja nurki.


Kandke liimi korraga umbes 1,5 paani jaoks, nii ei pea te pidevalt mõõtma ja juba paigaldatud paani kõrvale liimi panema. Kui märkate, et mõnes kohas on liimi puudu, võite paani kergitada ja liimi juurde lisada. Enamasti on võimalik paani pärast selle paigaldamist veel mõnda aega korrigeerida.

„Veendumaks, et liimi on piisavalt, joonistage sõrmega S-täht kogu seina pikkuses ülevalt alla. Kui kujutis jääb selgesti näha, on liimi täpselt piisavalt.“

4. samm – paigaldage esimene paan

Asetage tapeedirull karpi või muusse hoidikusse. Kui põrand on puhas, võite selle ka põrandale panna.


Alustage tapeedi paigaldamist lae alt ja kinnitage kergelt paani ülaosa. Nüüd kontrollige, kas paan jookseb sirgelt, kasutades kas vesiloodi või enda tõmmatud juhtjoont. Seejärel suruge paani ülaosa kindlalt paika ja lõigake üleliigne osa piki ülemist serva ära.

5. samm – siluge paani

Siluge ülejäänud paani tapeedispaatli abil, liikudes keskelt ülespoole ja seejärel keskelt allapoole ning viimasena siluge ääred. Pärast iga paani silumist pühkige tapeedispaatel liimijääkidest puhtaks, et liim ei satuks tapeedile.

„Tapeedispaatel aitab tapeeti siluda ja õhumulle eemaldada.“

6. samm – lõigake paani allservast üleliigne osa ära

Vajutage servad kinni ja lõigake tapeedinoaga allservast üleliigne osa ära. Et lõikeserv jääks korralik, kasutage ainult teravat nuga ja vahetage tera sageli. Ärge unustage, et tapeedinoa teral on neli serva!

7. samm – sobitage muster

Korrake toiminguid alates 4. sammust. Kui teie tapeedil on sobitamist vajav muster, sobitage järgmine paan hoolikalt eelmise paani mustriga. Rulli etiketilt leiate teavet selle kohta, kuidas seda teha.

„Et töö oleks hõlpsam, hoidke tööriistad alati käepärast.“

8. samm – eemaldage liimijäägid

Eemaldage liimijäägid tapeedilt niiske käsnaga. Ärge peljake kasutada küllaldaselt vett – meie tapeedid taluvad vett hästi ja vesi ei kahjusta neid. Eemaldage liimijäägid pärast iga paani kleepimist.

„Meie tapeedid on pestavad, mis tähendab, et võite töö käigus niiske käsnaga liimijäägid maha pesta.“

Wallpaper samples

Easy to order wallpaper samples online. Order wallpaper samples to see how the wallpaper would look in your home.

Wallpaper samples

EasyUp

EasyUp is our own label that is now used as an established industry term.

EasyUp

Wallpaper calculator

Our wallpaper calculator makes it easy to work out how many rolls you need. The number of rolls depends on the dimensions of the walls to be papered, the dimensions of the rolls and the pattern repeat length of the design you have chosen.

Wallpaper calculator